Zasady i wskazówki dotyczące wypożyczania toalet przenośnych na budowę oraz imprezy masowe

toaleta na imprezę plenerową i budowę

Przystępując do realizacji inwestycji budowlanych lub organizacji imprezy masowej niezbędne jest nie tylko dopilnowanie formalności prawnych związanych z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, ale także zadbanie o dobre zaplecze sanitarne. Na co zwrócić uwagę, decydując się na wypożyczenie toalet przenośnych na budowę i imprezę masową?

Czym są toalety przenośne i jak są zbudowane?

Sanitariaty przenośne to rodzaj kontenerów wolnostojących, które pełnią te same funkcje co tradycyjne toalety. Ich mocna, stabilna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, gwarantując prywatność i wysoki poziom higieny. Atestowane materiały użyte do ich produkcji pozwalają na łatwe utrzymanie ich w czystości, a gładka faktura chroni przed przenikaniem nieprzyjemnych zapachów i odbarwieniami. Kabiny WC mobilne dzięki zbiornikom na wodę i nieczystości nie wymagają podłączenia do kanalizacji. Można z nich korzystać w każdym miejscu, bez względu na istniejącą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Wypożyczanie toalet przenośnych sprawdza się podczas prac na placach budowy, a także na imprezach plenerowych.

O czym warto wiedzieć, wybierając sanitariaty mobilne na budowę i imprezy masowe?

W wersji podstawowej toalety mobilne są wyposażane w sedes lub pisuar, podajnik papieru toaletowego oraz mechanizmy umożliwiające blokadę drzwi od wewnątrz. Na potrzeby klienta można je doposażyć w haczyki na ubrania, podajnik ręczników papierowych, podajnik podkładów higienicznych, umywalkę, dozowniki mydła i środków dezynfekujących, a także lusterko, kosz na śmieci czy system poboru opłat. Już na samym początku uzgadniania warunków wynajmu warto zwrócić uwagę, czy i w jaki sposób będzie przeprowadzany serwis kabin. Czyszczenie i dezynfekcja powinny być wykonywane regularnie, zgodnie ze standardami określonymi w przepisach.

Serwis sanitariatów mobilnych powinien obejmować:

 • opróżnienie toalet z nieczystości – przez wyspecjalizowane pojazdy asenizacyjne;
 • dokładne umycie oraz dezynfekcję kabiny – środkami biodegradowalnymi, bezpiecznymi dla środowiska naturalnego;
 • uzupełnienie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła, płynów dezynfekujących itp.;
 • zalanie toalety płynem neutralizująco-zapachowym – mającym atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny;
 • usunięcie drobnych uszkodzeń, jeśli do takich doszło podczas użytkowania.

Liczba toalet przenośnych na placu budowy i imprezach masowych – wymogi prawne

Organizacja zaplecza sanitarnego na budowie różni się od tej, którą trzeba zagwarantować na terenie imprezie masowej. WC na budowie i imprezach masowych jest obowiązkowe, ale regulowane jest innymi przepisami. W pierwszym przypadku warunki higieniczno-sanitarne określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku dotyczące przepisów BHP. W drugim należy kierować się wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jak ustalić liczbę toalet przenośnych na budowie?

Toaleta powinna być położona w odległości maksimum 75 metrów od budynku, w którym pracownicy wykonują swoje codzienne obowiązki. W przypadku, gdy prace budowlane przebiegają na otwartej przestrzeni, odległość ta może być zwiększona do maksymalnie 125 metrów.

Toalety w pomieszczeniach zamkniętych, muszą być bezwzględnie podłączone do kanalizacji i spłukiwane bieżącą wodą, a na trzy toalety powinna przypadać co najmniej jedna umywalka. Jeśli mówimy o pracach w terenie, trwających nie dłużej niż 3 miesiące, na placu budowy mogą być zastosowane przenośne sanitariaty zaopatrzone w bezodpływowe zbiorniki na wodę i fekalia.

Minimalna liczba toalet na budowie i ich wyposażenie:

 • jedna kabina z pisuarem na 30 mężczyzn;
 • jedna toaleta na 20 kobiet;
 • w toaletach damskich muszą znajdować się pojemniki na odpady;
 • w przypadku toalet damsko-męskich konieczne jest zamontowanie blokad otwierania drzwi od wewnątrz;
 • w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych należy dostosować toalety do ich potrzeb;
 • wszystkie toalety muszą być oświetlone i odpowiednio wentylowane, aby umożliwiały bieżącą wymianę powietrza i pozbywanie się nieprzyjemnego zapachu;
 • prace serwisowe zwykle przebiegają w systemie tygodniowym lub dwutygodniowym.

Jak ustalić liczbę toalet przenośnych podczas imprez masowych?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym organizator imprezy masowej musi zapewnić liczbę toalet proporcjonalnie do spodziewanej liczby uczestników wydarzenia – uwzględniając czas jej trwania. W przypadku eventu, w którym bierze udział ponad 500 osób, należy liczyć jedną toaletę na każdych 150 mężczyzn oraz 1 na każde 100 kobiet. Ogólnie przyjmuje się, że w przypadku wydarzenia na 1000 osób należy liczyć 1 toaletę na 250 osób. Ponadto:

 • jeśli w wydarzeniu bierze udział między 1000 a 10 000 osób, należy zsumować ilorazy liczby uczestników imprezy przez 250 osób i następnie przez 750 osób;
 • gdy spodziewamy się frekwencji powyżej 10 000 osób, postępujemy podobnie: sumujemy ilorazy liczby uczestników odpowiednio przez 250 osób, 750 osób oraz 1000 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.