Jak wybrać odpowiednią liczbę toalet przenośnych na wydarzenie?

ilość toalet na wydarzenia zbiorowe

Wydarzenia tematyczne organizowane dla szerokiej publiczności bez względu na liczbę uczestników wymagają zagwarantowania dostępu do toalet przenośnych. Ich liczba jest zależna od spodziewanej liczby odbiorców. Szczegółowo jest to określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Jak wybrać odpowiednią liczbę mobilnych kabin WC?

Czy każde wydarzenie tematyczne jest imprezą masową?

Wydarzenie tematyczne to rodzaj spotkania grupowego, na którym każdy element programu, dekoracji, serwowanego jedzenia czy repertuaru muzycznego stanowi spójną całość, powiązaną z konkretnym motywem przewodnim. Niezwykle ważną kwestią organizacyjną jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa uczestnikom w obszarze organizacji zaplecza sanitarnego.

Minimalna liczba toalet na wydarzeniu tematycznym zależy od spodziewanej frekwencji. W momencie, gdy event będzie się odbywać w plenerze i szacuje się, że weźmie w nim udział więcej niż 1000 osób, wydarzenie jest zaliczanie do tzw. imprez masowych. Tym samym, bez względu na to, czy wydarzenie ma charakter artystyczny, rozrywkowy lub sportowy, w obliczeniach należy kierować się wytycznymi zawartymi w ww. ustawie.

Zgodnie z art. 3 zawartym w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, wydarzenie zaliczane jest do imprez masowych, jeśli bierze w nim udział nie mniej niż:

  • 200 osób – liczba uczestników wydarzenia sportowego, mającego status imprezy podwyższonego ryzyka, odbywającego się w przestrzeni zamkniętej typu: hale, areny itp.;
  • 300 osób – liczba uczestników wydarzenia sportowego, odbywającego się w przestrzeni zamkniętej;
  • 500 osób – liczba uczestników wydarzenia artystyczno-rozrywkowego w hali sportowej lub w innym budynku, które jest w stanie pomieścić wspomnianą liczbę odbiorców;
  • 1000 osób – liczba uczestników imprezy masowej odbywającej się w przestrzeni otwartej;
  • 1000 osób – liczba uczestników imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej, odbywającej się na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej dla podanej liczby odbiorców.

Czym powinny się charakteryzować toalety przenośne na wydarzenie?

Toalety przenośne na wydarzenia tematyczne to wolnostojące pomieszczenia, które spełniają funkcję tradycyjnych toalet. To sposób na zorganizowanie zaplecza sanitarnego całkowicie niezależne od sieci wodno-kanalizacyjnej. Wybierając sanitariaty mobilne, należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję WC.

Powinny być wykonane z trwałych tworzyw sztucznych, charakteryzujących się odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Wysokiej klasy materiał zapewni stabilność konstrukcji oraz będzie łatwy w utrzymaniu w czystości, co ma znaczenie w przypadku imprez skierowanych do setek/tysięcy osób. Ważne jest też, aby całe pomieszczenie było właściwie oświetlone i wentylowane. Gwarantuje to właściwą wymianę powietrza i ogranicza gromadzenie się nieprzyjemnych zapachów.

Toalety przenośne na wydarzenie – jakie akcesoria warto wybrać?

Wyposażenie toalet przenośnych na wydarzenie można dowolnie dostosowywać do liczby uczestników i charakteru imprezy. Dostępne w ofercie kabiny WC można doposażyć w umywalki i pisuary lub wybrać modele, w których są zainstalowane systemy spłukiwania. Dodatkowo warto pomyśleć o zamontowaniu dozowników mydła czy podajników na papier toaletowy, co powoli zachować odpowiedni poziom higieny osobom korzystającym z sanitariatów. Warto zwrócić również uwagę na podłogę kabin. By przebywanie w nich było w pełni bezpieczne, powinna być ona antypoślizgowa, a jej wyprofilowanie – uniemożliwiać gromadzenie się wewnątrz wody.

Kto decyduje, ile ma być toalet przenośnych na wydarzeniu tematycznym?

Organizacja zaplecza sanitarnego wymaga spełnienia wielu obowiązków formalnych i prawnych. Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników wydarzeń tematycznych skierowanych do większej grupy odbiorców, należy również wziąć pod uwagę wymogi zapisane w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych czy rozporządzeniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Organizator orientacyjnie szacuje liczbę sanitariatów na podstawie ogólnie przyjmowanych norm. To sanepid ostatecznie decyduje, ile powinno się znaleźć toalet przenośnych na wydarzeniu tematycznym.

W jaki sposób określić liczbę toalet przenośnych na wydarzenie tematyczne?

Liczba toalet przenośnych na wydarzeniach tematycznych powinna być proporcjonalna do liczby uczestników. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli w imprezie bierze udział mniej niż 1000 osób, należy zapewnić jedną toaletę na 250 osób. Gdy odbiorców będzie więcej niż 1000 osób, ale mniej niż 10 000, należy zsumować wyniki ilorazu sugerowanej liczby uczestników najpierw przez 250, a następnie przez 750. Natomiast jeśli na wydarzeniu deklarujemy frekwencję powyżej 10 000 osób, szacunkową liczbę sanitariatów obliczamy poprzez zsumowanie ilorazów liczby odbiorców kolejno przez 250, 750 i 1000. W przypadku gdy event tematyczny będzie zakrapiany alkoholem, konieczne będzie zwiększenie liczby toalet nawet o 50%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.